Dankwoord

Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van 

Leen Verheij, onze vader en oud lid van verdienste van de vereniging. 

Jullie aandacht was hartverwarmend.

 

Rob en Mark Verheij