Goed nieuws: Energieverbruik gedaald!

Een positieve noot van het bestuur! Bij het op orde stellen van de administratie heeft onze penningmeester de conclusie kunnen trekken dat met betrekking tot het energieverbruik de vereniging er goed voor staat!

Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik is met 29% gedaald ten opzichte van de vorige afrekening en met 17 % gedaald ten opzichte van de afgelopen 4 jaar. Het elektriciteitsverbruik is gedaald door onder andere de nieuwe koeling en de led verlichting in de kantine.

Gasverbruik

Het gasverbruik is met 20% gedaald ten opzichte van zowel vorig jaar als het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar. Het gasverbruik is wellicht gedaald door een zachte winter. Maar misschien ook wel door een betere sturing van de verwarming.

Denk mee over het enegieverbruik

Wij vragen jullie om mee te denken over verdere verbeteringen van het energieverbruik. De oude vrieskasten staan inmiddels al in de spotlight, maar misschien hebben jullie nog goede ideeën om het energieverbruik nog verder te verbeteren!

Stuur je tip per e-mail naar secretaris@blue-socks.nl