Lidmaatschap

Blue Socks kent 3 soorten lidmaatschappen te weten:

  • Spelend lid
  • Niet spelend lid
  • Donateurs

Spelend lid

Onder spelend lid wordt bij Blue Socks verstaan iemand die deelneemt aan wedstrijden en/of trainingen. Spelen kan in diverse teams en is mede afhankelijk van de leeftijd.

Niet spelend lid

De niet spelende leden van Blue Socks zijn leden die (actief) bij Blue Socks betrokken zijn maar niet (langer) spelen. Zij hebben in de jaarlijkse ledenvergadering wel stemrecht en kunnen daarmee de koers die Blue Socks vaart mede bepalen.

Donateurs

Onder donateur wordt bij Blue Socks verstaan iemand die niet direct betrokken is bij de club maar wel Blue Socks een warm hart toedraagt. Via het clubblad wordt de donateur op de hoogte gehouden van de gang van zaken.