Jeugd kan weer sporten (protocollen)

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 21 april jl. is door premier Rutte aangegeven is dat onder voorwaarden kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13-18 jaar vanaf 29 april weer mogen gaan sporten. In dit bericht informeren wij jullie hoe wij dit als Blue Socks oppakken.

Uitgangspunt

De maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) zijn de uitgangspunten die gelden voor iedereen. Even voor de duidelijkheid:

  • Was je handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
  • Schud geen handen;
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Weer sporten bij Blue Socks, dat betekent echter dat dit niet zonder een aantal maatregelen kan. We hebben hier een protocol voor opgesteld waar NIET vanaf geweken mag worden.
Dit protocol is opgesteld op basis van de nu bekende eisen en wensen vanuit de overheid, RIVM, KNBSB, NOS*NSF, gemeente Veenendaal en wordt ondersteund door het bestuur en de coaches van Blue Socks. Zodra er nieuwe eisen komen, zal dit protocol herzien worden.

Je kan dit protocol vinden via deze link. Lees dit aandachtig door, het heeft o.a. te maken met de aankomst op de sportpark en hoe je dat moet doen. Ook je coach heeft dit protocol en deze zal de jeugdleden zelf informeren wanneer zijn of haar training weer van start gaat. Het trainen mag weer vanaf 4 mei a.s.

Mochten jullie vragen hebben kunnen jullie contact met de TC (Technische Commissie) opnemen. Dit is Niroch Mahmoed, je kunt hem mailen via technischecommissie@blue-socks.nl.
We hopen dat we zo voor de jeugdleden weer iets sportiefs kunnen bieden.

Tot slot wilen we afsluiten met een verzoek: Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we nog wat extra begeleiders nodig om bij de trainingen toezicht te houden en de kinderen bij aankomst hun veld te wijzen. Vrijwilligers graag melden bij Niroch via de mail van de TC.