Contributie

Contributie 2020 – Voor de hoogte van de contributie is de leeftijd bepalend en niet het team waarin men speelt. Uitgangspunt is daarbij de leeftijd die men aan het eind van kalenderjaar heeft bereikt.

Leeftijd Betaling
Alles voor 1 maart of auto incasso
0 tot en met 5 jaar € 55,-
6 tot en met 9 jaar € 130,-
10 tot en met 12 jaar € 160,-
13 tot en met 15 jaar € 177,-
16 en 17 jaar € 196,-
18 jaar en ouder € 277,-
Recreanten € 150,-
Niet spelende leden €  54,-

(Contributie bijgewerkt op 01-01-2023 naar aanleiding van een besluit op de Algemene Vergadering van 10 november 2022 en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen)

Betaling contributie

Overschrijven op: NL15 RABO 0395 1626 53
T.n.v. Penningmeester V.H.C. Blue Socks te Veenendaal O.v.v. het factuurnummer.

De automatische incasso gaat in 4 gelijke termijnen, deze termijnen worden rond 1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni afgeschreven.

Voor nieuwe leden gaat de automatische incasso pas in per het eerstvolgende volledige seizoen tenzij anders overeengekomen.

Kortingsregelingen

  • Gezinskorting: deze bedraagt 50% voor het derde en elk volgend lid (waarbij de duurste leden de eerste leden zijn)
  • Nieuwe leden: Indien men lid is geworden in het tweede kwartaal dan 25% korting, derde kwartaal 50% korting en vierde kwartaal 75% korting;

Vrijstelling van contributie

  • Ereleden en leden van verdienste

Vergoedingsregelingen

  • Bestuursleden, 100% vergoeding t.h.v. de senioren (18 jaar en ouder) contributie.
  • Leden die zich in hoge mate verdienstelijk maken, 10 – 25% vergoeding t.h.v. de senioren (18 jaar en ouder) contributie.
  • Technisch kader, per team heeft 1 trainer/coach recht op 100% vergoeding t.h.v. de senioren (18 jaar en ouder) contributie. Als er meerdere trainers en/of coaches bij 1 team samenwerken dan wordt de vergoeding naar inzet verdeeld. Dus met 2en elk 50% en met 3en elk 33,33% korting etc.

De vergoedingen worden bepaald door respectievelijk het bestuur voor de leden en de TC voor de trainer/coaches en na het zomerseizoen uitgekeerd.