Lid worden

Wil jij ook gaan honk- of softballen? Voor elke leeftijd (van 5 t/m 85 jaar) zijn er teams waar zowel op recreatief als op prestatief niveau wordt gespeeld. Heb je na aanleiding van onderstaande nog vragen of wil je meer informatie neem dan contact op met Blue Socks.

Een seizoen Blue Socks

Een seizoen begint bij Blue Socks met de wintertraining. Deze vind grotendeels plaats in de zaal. Sommige teams bereiden zich daarnaast conditioneel nog voor door in het weekend looptraining te doen. Dit gebeurt vaak pas bij de oudere teams. De zaal lijkt voor een sport als honk- en softbal niet meteen de meest geëigende omgeving. Toch is deze periode van de voorbereiding van zeer grote waarde voor de trainers omdat men vooral de technische basis zaken aandacht kan geven. Begin maart wordt dan door de meeste teams de eerste stappen buiten gezet. Vaak wordt gepoogd als voorbereiding op de oefenwedstrijden één of twee trainingen op het veld te hebben zodat men weer een beetje gewend raakt. De eerste oefenwedstrijden vinden meestal rond het 3e weekend van maart plaats. Ook het spelen van toernooitjes of meerkampen is een veelgebruikte manier om het spelletje weer op te pakken.
In april beginnen voor de teams de competities. Deze lopen vaak tot begin september en kennen een zgn. zomerstop rond juli augustus. De exacte data van die stop zijn afhankelijk van het team waarin uw kind speelt. Afhankelijk van de opzet van de competitie speelt men meestal even vaak thuis als uit. Nadat de spe(e)l(st)ers 2 maanden tot rust zijn gekomen begint het gehele traject weer van voren af aan.

Wie zorgt hier allemaal voor?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden kijken we even naar de activiteiten op zich: De wintertraining wordt voorbereid en uitgevoerd door de coaches en Technische Commissie. De voorbereiding zit ‘m in het zorgen voor coach voor elk team, het indelen van de teams en het inplannen van de teams in de zalen. De oefenwedstrijden worden geregeld door het wedstrijdsecretariaat in overleg en samenwerking met de coaches en begeleiders. De laatsten dragen zorg voor het regelen van de zaken rondom de wedstrijden zoals communicatie naar spe(e)l(st)ers en het eventueel inplannen van rijders voor de uitwedstrijden. De competitiewedstrijden worden ingepland door de bond (of het district) en vervolgens voor Blue Socks intern door het wedstrijdsecretariaat. Die geven de wedstrijden door aan de coaches en begeleiders van de teams zodat deze een planning kunnen maken. Ouders zorgen voor het vervoer bij de uitwedstrijden op aangeven van de begeleider van de teams. Deze laatste is ook bij wedstrijden aanwezig om te “scoren” (bij houden van resultaten). Aan het eind van het seizoen volgt dan de evaluatie van het seizoen en wordt er weer voorbereid voor het volgende seizoen zodat iedereen in november weer aan de slag kan. Naast al deze zaken zijn er nog een groot aantal klussen die uitgevoerd moeten worden om überhaupt wedstrijden te kunnen spelen; er zijn scheidsrechters nodig om de wedstrijden te leiden. Er zijn mensen nodig die de velden in orde maken zodat deze bespeelbaar zijn. Om de tegenstander en hun supporters een welkom te kunnen bieden in de kantine, zijn er mensen nodig die kantinediensten draaien. Maar wat dacht u van het regelen van allerlei zaken zoals toernooien, de kantinediensten en zeker niet te vergeten het besturen van de vereniging? Voor al deze zaken zijn vrijwilligers nodig!

Wat mag je van Blue Socks verwachten?

Bij Blue Socks staan een aantal zaken hoog in het vaandel: allereerst is daar het plezier in de sport maar ook de begeleiding van de jeugd is van groot belang. Zowel de recreatieve als de prestatieve kant van de sport wordt bij Blue Socks in de gaten gehouden. Beide takken zijn van belang om een club draaiende te houden. De prestaties van de jeugdteams de afgelopen jaren geven aan dat er bij ons hier veel aandacht aan geschonken wordt. Ook de samenstelling van de eerste teams laat zien dat een goede jeugdopleiding van groot beland is. Voor de jeugd worden het gehele jaar door activiteiten georganiseerd. Omdat tijdens het seizoen de kinderen al behoorlijk druk zijn is de jeugdcommissie in die periode minder actief. Wel organiseert men in die periode nog het Jeugdkamp, een Peanutdag voor de allerkleinsten. In de rustiger wintermaanden wordt de jeugdcommissie extra actief om de jeugd bij de club betrokken te houden.

Wat verwacht Blue Socks van jou?

Om de club draaiende te houden hebben we een heleboel vrijwilligers nodig. Blue Socks onderkent daarin 2 gradaties:

  • Verplichte zaken die onlosmakelijk met het spelen verbonden zijn en
  • Vrijwillige zaken, de extra’s.

Ieder lid, of bij kinderen beneden de 16 de ouders, valt in de eerste categorie. Daar vallen zaken als kantinediensten en het rijden bij uitwedstrijden onder. In de tweede categorie vallen de zaken als begeleiden van een team, zitting nemen in het bestuur of commissie of scheidsrechteren.