Inschrijfprocedure

Onderstaande procedure beschrijft hoe nieuwe leden bij onze vereniging worden ingeschreven.

  • Na de digitale inschrijving (inschrijfformulier) worden de volgende stappen ondernomen.
  • De penningmeester controleert of het inschrijfformulier volledig en correct is ingevuld, waarbij ook gecontroleerd wordt of minimaal één vrijwilligersfunctie is aangekruist (niet = niet volledig)!
  • De penningmeester controleert het moment van betaling inschrijfgeld a € 12,50 door het nieuwe lid.
  • De penningmeester meldt de betaling van het inschrijfgeld van het nieuwe lid aan de ledenadministratie.
  • De ledenadministratie meldt het betreffende nieuwe lid aan bij onze vereniging cq de bond (KNBSB).
  • Het hoofd TC deelt het nieuwe lid bij het juiste team in.
  • De secretaris zorgt ervoor dat het nieuwe lid word opgenomen in onze communicatie kanalen.
  • De penningmeester stuurt spoedig na inschrijving het nieuwe lid een factuur in verband met de contributie (inclusief eventuele korting)

Houdt er rekening mee dat een nieuw lid pas speelgerechtigd is als hij/zij minimaal 2×24 uur voorafgaand aan de wedstrijd is aangemeld bij de KNBSB.

Voor het overschrijven van leden van een andere vereniging naar onze vereniging of andersom, geldt een andere procedure!

Voor overschrijven en overige vragen kan je contact op te nemen met de penningmeester: penningmeester@blue-socks.nl.