Algemene ledenvergadering 2021 – Nov

Datum: 4 november 2021!
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Blue Socks Kantine *

De agenda voor deze avond is:
Opening en mededelingen

 • Afmeldingen
 • Vaststellen notulen ALV 8 juli 2021
 • Ingekomen stukken
 • Verslag bestuursleden
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Technische Commissie
  • Penningmeester
  • Rondvraag
 • Sluiting
 • Voor het bezoeken van de vergadering is een QR-code nodig.

Omdat we de leden die dan niet aanwezig kunnen zijn wel in de gelegenheid willen stellen om de vergadering te volgen, zorgen we dat we ook online zijn via Zoom.

Als je een bericht stuurt naar voorzitter@blue-socks.nl zorgt het bestuur voor een uitnodiging en kun je de vergadering meeluisteren en kun je meestemmen.

We hopen zo aan ieders belangen tegemoet te komen.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 4 november, in de kantine of online.

Het bestuur.